KontaktyO nasOrganyOgłoszenia / PrzetargiBieżące dokumentyDokumenty / RegulaminyDK RakowiecGaleria obrazów
WSM "Rakowiec"
Kontakty

Witamy na jedynej oficjalnej stronie spółdzielni

  

Siedziba "WSM" Rakowiec   WSM "Rakowiec"             

  ul. Pruszkowska 4D
  (siedziba Zarządu)

 

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW :   
 
Członkowie Zarządu przyjmują interesantów:
poniedziałek
16:00  -  18:00
   Przyjęcia interesantów w poszczególnych działach Spółdzielni:
poniedziałek
wtorek - piątek
15:00  -  18:00
08:00  -  11:00

   Sekretariat, Kadry                                                                                                                            

   KONTAKT
  pokój  
     telefon      
   Sekretariat Zarządu:
     05
 22 822 72 15
                                                                                                 FAX::
 
 22 659 87 71
   email:    zarzad@wsmrakowiec.pl    
   -  Prezes Zarządu
   -  z-ca Prezesa Zarządu
   -  Członek Zarządu, Główny Księgowy
     06
     07
     18
 22 822 72 15
 22 822 72 15
 22 822 72 15

   Biuro Zarządu                                                                                                                                 

   DZIAŁ
   pokój
     telefon      
   Dział Eksploatacji
   -
   kierownik DE                                  
     01
 22 823 14 01
   Dział Członkowsko - Lokalowy
   -  koordynator DCL
     02
 22 659 72 16
   Dział Prawny
   -   radca prawny                                   
   -   radca prawny                                  
     04
 22 668 88 73
   Dział Windykacji i Czynszów
   -   (rozliczenie wody)
     10
 22 659 44 67
   Dział Księgowości
     12
 22 823 58 20
   Dział Wkładów
     13
 22 823 58 20
   Wynajem Lokali Użytkowych
     17
 22 823 52 15
   Dział Księgowości
  
- z-ca Głównego Księgowego
     11
 22 823 58 20
   Inspektorzy Nadzoru
     19

 22 668 88 81

   Rada Nadzorcza                                                                                                                              

   KONTAKT
   pokój
     telefon      
   Sekretariat Rady Nadzorczej WSM "Rakowiec"
     03
 22 658 12 91

 


   Z.B.R.                                   
                                                                                                                                      ul. Sanocka 13                         02-111 Warszawa
                    (siedziba)

Zakład wykonuje remonty budowlane, instalacyjne, naprawy konserwacyjne, usuwa awarie oraz świadczy usługi dla mieszkańców WSM "Rakowiec". ZBR zapenia sprawność techniczną obiektów znajdujących się w zasobach WSM "Rakowiec".

   Z.B.R.                                                                                                                                                            


PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ - AWARIE, NAPRAWY, KONSERWACJE:   


 

                                                      obsługa interesantów :      
poniedziałki     
09:00  -  11:00
16:00  -  18:00
 
wtorek- piątek  
08:00  -  11:00

 
   KONTAKT
   pokój
     telefon
   ZGŁASZANIE AWARII ORAZ NAPRAW KONSERWACYJNYCH
"okienko"
 22 822 15 29
   Biuro Zakładu Budowlano - Remontowego
   -  kierownik ZBR 
   -  z-ca kierownika ZBR       
     01

 22 822 38 95


 
  TELEFONY ALARMOWE
 
 
  RATUNKOWE I INTERWENCYJNE
 
 
    POGOTOWIE RATUNKOWE
 
       999
    STRAŻ POŻARNA
 
       998
    POLICJA
 
       997
    STRAŻ MIEJSKA (CAŁODOBOWO)
 
       986
 22 883 67 60
 SŁUŻBY TECHNICZNE
 
 
    POGOTOWIE GAZOWE
 
       992
    DALKIA
 
       993
    POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE
 
       994
    POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE
    (instalacji domowych)
 
 22 851 30 70
 22 841 64 53
    POGOTOWIE ELEKTRYCZNE
 
 731 721 098
    POGOTOWIE DŹWIGOWE (Winda Warszawska)
 
 22 641 19 16
 22 643 74 75
    POGOTOWIE DŹWIGOWE (OTIS)
 
 800 444 555
    POGOTOWIE ENERGETYCZNE
 
 22 821 52 11

zgłoszenia awarii oraz napraw również pod nr. telefonu: 22 822 15 29


 
Dom Kultury „Rakowiec”

ul. Wiślicka 8
02-114 Warszawa
  (siedziba)

 
KONTAKT
   pokój
     telefon
   Sekretariat
 
 22 823 66 97
 
   Dyrektor Domu Kultury     
   email:  dkrakowiec@wsmrakowiec.pl 
 
 22 823 66 97
   
 
                    
 

Dom Kultury "Rakowiec" to "INSPIRACJA, KREACJA, SATYSFAKCJA".
Idea i cel, który przyświeca w życiu prywatnym i zawodowym artystom, pedagogom, pracownikom i instruktorom pracującym w DK "Rakowiec" to: "Przez sztukę kształtuj siebie i swoje otoczenie". Animujemy kulturę lokalną, ale też organizujemy projekty ogólno - warszawskie i ogólnopolskie.

Każde dziecko ma talent. Poprzez działania artystyczne i edukacyjne uczymy dzieci i młodzież kreatywności i asertywności, pokonywania stresu i odpowiedzialności, samodzielności, ale i współdziałania w grupie. Młodzi ludzie uczestnicząc w proponowanych przez nas zajęciach, odkrywają i doskonalą swoje umiejętności, rozwijają też swoją wrażliwość, ciekawość świata i talenty.

Dorosłym zaś pomagamy w realizacji marzeń.

Uczestnicząc w naszych projektach macie Państwo szansę:
- zainspirowania się do wielu działań artystycznych w każdym wieku,
- rozwinięcia pasji,
- na doskonalenie swojego artystycznego warsztatu,
- kreatywnie spędzić swój wolny czas,
- być szczęśliwymi, zadowolonymi i spełnionymi na tej planecie.
 
Pamiętaj! Dom Kultury "Rakowiec" to Twój Dom Kultury ! Jest Blisko !


Dziękujemy za odwiedzenie naszej nowej strony. Jako nowoczesna Spółdzielnia Mieszkaniowa, chcemy dać Państwu możliwość pozostania w kontakcie z nami. Nowy system zarządzania treścią pozwoli na regularne aktualizacje naszego serwisu.

 

Park Zasława Malickiego (ul. Pawińskiego)         budynek ul. Sanocka 10A

budynek ul. Sanocka 5         budynek ul. Wiślicka 2

ul. Sanocka         budynek ul. Księcia Trojdena 5

PANORAMA OSIEDLA        
Park Zasława Malickiego - staw

                                                                                                                                                                                                                     


 

Kontakty|O nas|Organy|Ogłoszenia / Przetargi|Bieżące dokumenty|Dokumenty / Regulaminy|DK Rakowiec|Galeria obrazów