Inicjatywy WSM Rakowiec

19 lutego 2015 roku odbyło się przekazanie do Rady Miasta st. Warszawy przygotowanego Projektu Uchwały oraz list z ponad 50 tysiącami podpisów złożonymi pod projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody i ustalenia warunków udzielenia bonifikatod opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości .
Serdecznie dziękujemy wszystkim Mieszkańcom Rakowca oraz ich znajomym, którzy wzięli udział w akcji zbierania podpisów.

Do naszej inicjatywy przystąpiło 65 spółdzielni mieszkaniowych z Warszawy. W sumie zebrano ponad 52 tysiące podpisów.
Po zweryfikowaniu list, odrzuceniu wpisów z brakującym podpisem lub numerem PESEL ostatecznie pozostało 50 tysięcy ważnych podpisów złożonych pod projektem uchwały.  Projekt Uchwały oraz listy z podpisami przekazano Radzie m.st.Warszawy, gdzie odbyło się weryfikowanie ilości złożonych kart  i ich przyjęcie.
 

 

 


8 czerwca 2017 -  sesja Rady Miasta st. Warszawy - przyjęcie uchwały

Wieczyste_na_własnosc

tekst przyjętej i opublikowanej Uchwały Rady Miasta st. Warszawy