top of page

Inicjatywy WSM Rakowiec

03 grudnia 2021 roku w związku z zorganizowaniem przez Miasto st. Warszawa płatnej strefy parkowania, Spółdzielnia wystąpiła z roszczeniem do Miasta za bezumowne korzystanie z gruntów działek nr. 14, 22, 12/2 oraz 69.

Zarząd Dróg Miejskich pismem z 27 grudnia 2021r. zawiadomił o wprowadzonych zmianach z dniem 16 grudnia 2021r. dotyczących strefy płatnego parkowania.

Po przeprowadzonej wizji lokalnej w dniach 28 grudnia 2021r. i  04 stycznia 2022r.  pracownicy Spółdzielni potwierdzili dokonane zmiany dla działek nr  14, 22 i 12/2. W przypadku działki nr 69 Urząd Miasta nadal korzysta bezumownie z gruntu Spółdzielni o czym zostanie niezwłocznie poinformowany.

 

 

19 lutego 2015 roku odbyło się przekazanie do Rady Miasta st. Warszawy przygotowanego Projektu Uchwały oraz list z ponad 50 tysiącami podpisów złożonymi pod projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody i ustalenia warunków udzielenia bonifikatod opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości .
Serdecznie dziękujemy wszystkim Mieszkańcom Rakowca oraz ich znajomym, którzy wzięli udział w akcji zbierania podpisów.

Do naszej inicjatywy przystąpiło 65 spółdzielni mieszkaniowych z Warszawy. W sumie zebrano ponad 52 tysiące podpisów.
Po zweryfikowaniu list, odrzuceniu wpisów z brakującym podpisem lub numerem PESEL ostatecznie pozostało 50 tysięcy ważnych podpisów złożonych pod projektem uchwały.  Projekt Uchwały oraz listy z podpisami przekazano Radzie m.st.Warszawy, gdzie odbyło się weryfikowanie ilości złożonych kart  i ich przyjęcie.
 

 

 


8 czerwca 2017 -  sesja Rady Miasta st. Warszawy - przyjęcie uchwały

Wieczyste_na_własnosc

tekst przyjętej i opublikowanej Uchwały Rady Miasta st. Warszawy     

bottom of page