top of page

Zarząd

AKTUALNY SKŁAD ZARZĄDU WSM "RAKOWIEC"

 

Prezes Zarządu  

Henryka Chmielewska-Pleczeluk

 

Członek Zarządu  - Główny Księgowy

Mirosława Dul

 

 

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW :

Członkowie Zarządu przyjmują interesantów w poniedziałki w godzinach:16:00-18:00

 

Sekretariat Zarządu

tel:  (22) 822 72 15

fax: (22) 659 87 71

email: biurozarzadu@wsmrakowiec.pl

bottom of page