Zatrudnimy

aktualnie poszukujemy: 

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rakowiec” ul. Pruszkowska 4d ,

02-118 Warszawa zatrudni

 

Gospodarza posesji

 

 

Opis stanowiska

-      sprzątanie klatek schodowych i części wspólnych,

-      odśnieżanie,

-      sprzątanie trawników  z zanieczyszczeń, koszenie i grabienie trawy,

-      podejmowanie doraźnych czynności niezbędnych dla ochrony mieszkańców i obiektów
przed skutkami uszkodzeń lub wadliwego działania urządzeń i instalacji stanowiących zagrożenie
dla życia, zdrowia lub mienia (np.: zamknięcie dopływu  wody),

-      przestrzeganie przepisów o ochronie przeciwpożarowej, utrzymywania korytarzy piwnicznych
w należytym stanie zgodnie z przepisami p-poż.,

-      wykonywanie zarządzeń organów władzy państwowej i samorządowych w zakresie obowiązków gospodarza domu i asystowanie tym organom przy wykonywaniu przez nich czynności urzędowych na terenie nieruchomości,

-      współdziałanie z Policją  i Strażą Miejską w zakresie wykonywania czynności i obowiązków gospodarza,

 

 

Wymagania

-           odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, wysoka kultura osobista w bieżącej pracy związanej
            z obsługą Mieszkańców,
-           umiejętność pracy w zespole,
-           dobra organizacja pracy własnej,

-           mile widziane doświadczenie w pracy w spółdzielniach mieszkaniowych na podobnym stanowisku.

 

 

Oferujemy

-           umowę o pracę,

-           terminowo wypłacane wynagrodzenie,

-           możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenie na życie.

 

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji na adres Spółdzielni lub adres e-mail: biurozarzadu@wsmrakowiec.pl.

Oferta ważna do 31.07.2021 r.

 

Proszę o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez WSM „Rakowiec” na potrzeby rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 

W oparciu o przepis art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  informuję, że:

a)  administratorem danych osobowych jest Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rakowiec” z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Pruszkowskiej 4d, nr tel.(22) 8227215 email biurozarzadu@wsmrarakowiec.pl;

b)  dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Spółdzielni to: nr tel.   22 8227215 w 104,  email:  IODO@wsmrakowiec.pl;

c)  dane przetwarzane są w celu niezbędnym dla realizowania procesów rekrutacyjnych, na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

d)  dane osobowe kandydatów nie będą ujawniane innym odbiorcom;

e)  dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko;

f) każdy ma  prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;

g)  każdy ma  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

h) podane dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.