aktualnie poszukujemy:

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rakowiec" ul. Pruszkowska 4d ,
02-118 Warszawa zatrudni do Domu Kultury „Rakowiec"


Pracownika biurowego

Opis stanowiska

 • realizacja zadań z zakresu bieżącej działalności Domu Kultury,

 • przygotowywanie i koordynowanie harmonogramu zajęć oraz imprez kulturalnych,

 • udzielanie informacji dotyczących bieżącej działalności Domu Kultury (punkt informacyjny),

 • pomoc przy organizacji i prowadzeniu imprez kulturalnych,

 • promocja i reklama bieżącej działalności Domu Kultury,

 • całokształt prac związanych z zaopatrzeniem Domu Kultury,

 • odpowiedzialność za bezpieczeństwo budynku i powierzone mienie,

 • możliwość prowadzenia własnych projektów kulturalnych.

 • inne prace zlecone w zakresie prac administracyjnych

Wymagania

 • wykształcenie minimum średnie,

 • niekaralność,

 • dyspozycyjność, samodzielność

 • dobra organizacja pracy własnej,

 • biegła obsługa komputera,

 • obsługa kasy fiskalnej będzie dodatkowym atutem,

 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku lub wykształcenie kierunkowe,

 • skuteczna realizacja przydzielonych zadań.

Oferujemy

 • umowę o pracę,

 • terminowo wypłacane wynagrodzenie.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 • praca zmianowa również w godzinach popołudniowych i wieczornych.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail: dkrakowiec@wsmrakowiec.pl

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Oferta ważna do 12.09.2020 r.

Proszę o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez WSM „Rakowiec" na potrzeby rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".

 

 

W oparciu o przepis art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

a) administratorem danych osobowych jest Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rakowiec" z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pruszkowskiej 4d, nr tel.(22) 8227215 email biurozarzadu@wsmrarakowiec.pl;

b) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Spółdzielni to: nr tel. 22 8227215 w 104, email: IODO@wsmrakowiec.pl;

c) dane przetwarzane są w celu niezbędnym dla realizowania procesów rekrutacyjnych, na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

d) dane osobowe kandydatów nie będą ujawniane innym odbiorcom;

e) dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko;

f) każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;

g) każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

h) podane dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.