aktualnie poszukujemy:

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rakowiec” ul. Pruszkowska 4d ,

02-118 Warszawa zatrudni

Konserwatora zieleni

Opis stanowiska
- renowacja trawników,
- cięcie pielęgnacyjne drzew i krzewów,
- cięcie żywopłotów;
- pielęgnacja rabat różanych;
- koszenie trawy;
- wykonywanie obsadzeń mis kwiatowych;
- wykonywanie nasadzeń drzew i krzewów.


Wymagania
- mile widziane wykształcenie ogrodnicze lub pokrewne;
- mile widziane praktyczne doświadczenie w pielęgnacji terenów zielonych lub ogrodnictwie;
- obsługa maszyn ogrodniczych spalinowych : kosiarka spalinowa, kosa spalinowa, kosiarka samojezdna, ciągnik ogrodniczy KUBOTA, pilarka spalinowa, nożyce do żywoplotów
- dobra organizacja pracy własnej.


Oferujemy
- umowę o pracę na pełny etat;
- możliwość przyuczenia do zawodu;
- narzędzia pracy niezbędne do realizacji powierzonych zadań;
- terminowo wypłacane wynagrodzenie;
- możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenie na życie.


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji na adres Spółdzielni lub adres e-mail: biurozarzadu@wsmrakowiec.pl.
Oferta ważna do 30.07.2020 r.

Proszę o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez WSM „Rakowiec” na potrzeby rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

W oparciu o przepis art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  informuję, że:
a)  administratorem danych osobowych jest Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rakowiec” z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Pruszkowskiej 4d, nr tel.(22) 8227215 email biurozarzadu@wsmrarakowiec.pl;
b)  dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Spółdzielni to: nr tel.   22 8227215 w 104,  email:  IODO@wsmrakowiec.pl;
c)  dane przetwarzane są w celu niezbędnym dla realizowania procesów rekrutacyjnych, na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
d)  dane osobowe kandydatów nie będą ujawniane innym odbiorcom;
e)  dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko;
f) każdy ma  prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
g)  każdy ma  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
h) podane dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.