aktualnie poszukujemy: 

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rakowiec” ul. Pruszkowska 4d ,

02-118 Warszawa zatrudni

 

Konserwatora zieleni

 

 

Opis stanowiska

- renowacja trawników,

- cięcie pielęgnacyjne drzew i krzewów,

- cięcie żywopłotów;

- pielęgnacja rabat różanych;

- koszenie trawy;

- wykonywanie obsadzeń mis kwiatowych;

- wykonywanie nasadzeń drzew i krzewów.

 

 

Wymagania

- mile widziane wykształcenie ogrodnicze lub pokrewne;

- mile widziane praktyczne doświadczenie w pielęgnacji terenów zielonych lub ogrodnictwie;

- obsługa maszyn ogrodniczych spalinowych : kosiarka spalinowa, kosa spalinowa, kosiarka samojezdna, ciągnik ogrodniczy KUBOTA, pilarka spalinowa, nożyce do żywopłotów

- dobra organizacja pracy własnej.

 

 

Oferujemy

- umowę o pracę na pełny etat;

- możliwość przyuczenia do zawodu;

- narzędzia pracy niezbędne do realizacji powierzonych zadań;

- terminowo wypłacane wynagrodzenie;

- możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenie na życie.

 

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji na adres Spółdzielni lub adres e-mail: biurozarzadu@wsmrakowiec.pl.

Oferta ważna do 06.06.2021 r.

 

Proszę o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez WSM „Rakowiec” na potrzeby rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 

W oparciu o przepis art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  informuję, że:

a)  administratorem danych osobowych jest Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rakowiec” z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Pruszkowskiej 4d, nr tel.(22) 8227215 email biurozarzadu@wsmrarakowiec.pl;

b)  dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Spółdzielni to: nr tel.   22 8227215 w 104,  email:  IODO@wsmrakowiec.pl;

c)  dane przetwarzane są w celu niezbędnym dla realizowania procesów rekrutacyjnych, na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

d)  dane osobowe kandydatów nie będą ujawniane innym odbiorcom;

e)  dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko;

f) każdy ma  prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;

g)  każdy ma  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

h) podane dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

© Copyright