Zatrudnimy

aktualnie poszukujemy: 

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rakowiec” ul. Pruszkowska 4d ,02-118 Warszawa
zatrudni

 

 

- konserwatora terenów zielonych (praca fizyczna)

     mile widziane wykształcenie w kierunku urządzania i pielęgnacji terenów zieleni

     lub doświadczenie  zawodowe;

- elektryka,

  posiadającego uprawnienia energetyczne do 1 kV;

    mile widziane doświadczenie i wykształcenie zawodowe;

- budowlaniec (murarz / monter urządzeń

  sanitarnych)

    mile widziane doświadczenie zawodowe;

 

Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje

u Kierownika ZBR

ul. Sanocka 13

02-111 Warszawa

telefon:  22 822-38-95

 

Prosimy wskazanie na jakie stanowisko Pani/Pan aplikuje.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mailbiurozarządu@wsmrakowiec.pl.

Oferta ważna do 09.02.2022 r.


Proszę o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez WSM „Rakowiec” na potrzeby rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 

W oparciu o przepis art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  informuję, że:

a)  administratorem danych osobowych jest Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rakowiec” z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Pruszkowskiej 4d, nr tel.(22) 8227215 email biurozarzadu@wsmrarakowiec.pl;

b)  dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Spółdzielni to: nr tel.   22 8227215 w 104,  email:  IODO@wsmrakowiec.pl;

c)  dane przetwarzane są w celu niezbędnym dla realizowania procesów rekrutacyjnych, na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

d)  dane osobowe kandydatów nie będą ujawniane innym odbiorcom;

e)  dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko;

f) każdy ma  prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;

g)  każdy ma  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

h) podane dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rakowiec” ul. Pruszkowska 4d ,02-118 Warszawa
zatrudni

 

 

Pracownika technicznego w Domu Kultury „Rakowiec”

 

 

Opis stanowiska

 • realizacja zadań z zakresu bieżącej działalności Domu Kultury,

 • udzielanie informacji dotyczących bieżącej działalności Domu Kultury
  i obsługa punktu informacyjnego,

 • utrzymanie czystości na terenie zewnętrznym tj. pielęgnacja terenów zielonych, grabienie liści i trawy, odśnieżanie, zamiatanie, zbieranie śmieci,

 • branie udziału w organizacji imprez organizowanych przez Dom Kultury „Rakowiec” i wykonywanie wszelkich prac związanych z obsługą techniczną tj. przygotowanie sal zgodnie z potrzebami m.in. ustawianie stołów i krzeseł,

 • drobne prace konserwatorskie,

 • odpowiedzialność za bezpieczeństwo budynku i powierzone mienie, otwieranie i zamykanie obiektu,

 • praca zmianowa od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 16.00
  i 14.00 - 22.00

 • inne prace wynikające z bieżących potrzeb Domu Kultury,

 

 

Wymagania

 • doświadczenie w/w pracach,

 • dobra organizacja pracy własnej,

 • dyspozycyjność, zaangażowanie i chęci do pracy,

  • brak przeciwwskazań do pracy fizycznej,

 

Oferujemy

 • Umowę o pracę (etat).

 • Terminowo wypłacane wynagrodzenie;

 

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji na adres Spółdzielni lub adres e-mail: dkrakowiec@wsmrakowiec.pl


Proszę o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez WSM „Rakowiec” na potrzeby rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 

W oparciu o przepis art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  informuję, że:

a)  administratorem danych osobowych jest Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rakowiec” z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Pruszkowskiej 4d, nr tel.(22) 8227215 email biurozarzadu@wsmrarakowiec.pl;

b)  dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Spółdzielni to: nr tel.   22 8227215 w 104,  email:  IODO@wsmrakowiec.pl;

c)  dane przetwarzane są w celu niezbędnym dla realizowania procesów rekrutacyjnych, na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

d)  dane osobowe kandydatów nie będą ujawniane innym odbiorcom;

e)  dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko;

f) każdy ma  prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;

g)  każdy ma  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

h) podane dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.