Zatrudnimy

aktualnie poszukujemy: 

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rakowiec”
przy ul. Pruszkowskiej 4D, 02-118 Warszawa
zatrudni:

 

- konserwatora terenów zielonych (praca fizyczna) – mile widziane wykształcenie w kierunku urządzania i pielęgnacji terenów zieleni lub doświadczenie zawodowe;
 

- elektryka, posiadającego uprawnienia energetyczne do 1 kV; mile widziane doświadczenie i wykształcenie zawodowe;
 

- murarza – mile widziane doświadczenie zawodowe;
 

Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje u Kierownika ZBR,
ul. Sanocka 13, 02-111 Warszawa, telefon:  22 822-38-95

 

Prosimy wskazanie na jakie stanowisko Pani/Pan aplikuje.


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji na adres

e-mailbiurozarzadu@wsmrakowiec.pl.


Oferta ważna do 17.06.2022 r.

 

Proszę o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez WSM „Rakowiec” na potrzeby rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 

W oparciu o przepis art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  informuję, że:

a)  administratorem danych osobowych jest Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rakowiec” z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Pruszkowskiej 4d, nr tel.(22) 8227215 email biurozarzadu@wsmrarakowiec.pl;

b)  dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Spółdzielni to: nr tel.   22 8227215 w 104,  email:  IODO@wsmrakowiec.pl;

c)  dane przetwarzane są w celu niezbędnym dla realizowania procesów rekrutacyjnych, na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

d)  dane osobowe kandydatów nie będą ujawniane innym odbiorcom;

e)  dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko;

f) każdy ma  prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;

g)  każdy ma  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

h) podane dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rakowiec”

przy ul. Pruszkowskiej 4D, 02-118 Warszawa

zatrudni:

 

Inspektora Ochrony Danych / Specjalista ds. archiwum i gruntów

 

 

Opis stanowiska

 • Zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:

  • sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych;

  • nadzorowanie, opracowanie i aktualizowanie dokumentacji;

  • zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;

  • przeprowadzanie szkoleń osób zatrudnionych i współpracujących w WSM „Rakowiec” z ochrony danych osobowych;

  • przeprowadzanie kontroli zasad przetwarzania danych osobowych w WSM „Rakowiec”;

  • sporządzanie sprawozdań sprawdzania zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;

  • nadzorowanie działań Spółdzielni w zakresie przestrzegania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

 • prowadzenie archiwum;

 • prowadzenie korespondencji związanej z regulacją w zakresie spraw gruntowych.

 

Wymagania

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, administracja, ochrona danych osobowych);

 • mile widziane ukończone studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych;

 • dobra znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych (w tym RODO),

 • mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z ochroną danych,

 • umiejętność interpretowania przepisów,

 • odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, dobra organizacja pracy własnej.

 

Oferujemy

 • umowę o pracę,

 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie.

 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji na adres Spółdzielni lub adres e-mail: biurozarzadu@wsmrakowiec.pl.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Oferta ważna do 02.07.2022 r.

 

 

Proszę o dopisanie klauzuli:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez WSM „Rakowiec” na potrzeby rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 

W oparciu o przepis art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  informuję, że:

a)  administratorem danych osobowych jest Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rakowiec” z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Pruszkowskiej 4d, nr tel.(22) 8227215 email biurozarzadu@wsmrarakowiec.pl;

b)  dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Spółdzielni to: nr tel.   22 8227215 w 104,  email:  IODO@wsmrakowiec.pl;

c)  dane przetwarzane są w celu niezbędnym dla realizowania procesów rekrutacyjnych, na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

d)  dane osobowe kandydatów nie będą ujawniane innym odbiorcom;

e)  dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko;

f) każdy ma  prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;

g)  każdy ma  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

h) podane dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.