Kontakt

WSM RAKOWIEC
ul. Pruszkowska 4d
02-118 Warszawa
 
biurozarzadu@wsmrakowiec.pl 

 

Godzy_POM_III.jpg

W A Ż N E !

W związku z obowiązkiem ochrony danych osobowych  Spółdzielnia WSM Rakowiec udziela odpowiedzi drogą elektroniczną tylko tym Członkom Spółdzielni  i osobom posiadającym prawo do lokalu w zasobach naszej Spółdzielni, które złożyły oryginał podpisanego przez siebie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem drogi elektronicznej.

W oświadczeniu musi być wskazany aktualny adres elektroniczny.

W przypadku zmiany adresu, informacja taka powinna być pilnie przekazana do Spółdzielni

oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych drogą elektroniczną

klauzula RODO - do podpisania i wysłania wraz z powyższym oświadczeniem

zawiadomienie_20210309tel_kontakt.jpg
2021_10_15_kontakt.jpg
cennik tymczasowo zawieszony     
Cennik usług ZBR

Ze względu na małe moce przerobowe, wstrzymano do odwołania wykonywanie usług przez ZBR

  • Facebook Social Icon