top of page

Regulaminy i inne dokumenty

Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Uchwała nr WZ/05/2018z tekstem regulaminu

Regulamin Rady Nadzorczej

Uchwała nr WZ/06/2018 z tekstem regulaminu

Regulamin Zarządu

Regulamin Zarządu

Uchwała nr RN/05/2009

Regulamin Zebrania Kolonii

Regulamin ZK

Uchwała nr ZK/8/2008

Regulamin

przyjmowania w poczet członków,

dostarczania lokali mieszkalnych WSM "Rakowiec"

Uchwała nr WZ/08/2018 z tekstem regulaminu

Regulamin Funduszu Remontowego

Regulamin FR

Uchwała nr WZ/24/2008

Regulamin Porządku Domowego

Regulamin PDiWM wraz z uchwałą nr 29/2023

Regulamin

Rozliczania kosztów GZM

i ustalania wysokości opłat

za lokale w WSM Rakowiec

Uchwała nr WZ/09/2018z tekstem regulaminu

Regulamin

administrowania,udostępniania

i korzystania z garaży

w WSM Rakowiec

Uchwała nr WZ/07/2018z tekstem regulaminu

Regulamin

przetargu na ustanowienie

i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w WSM Rakowiec

Uchwała
RN/08/2021
ztekstem REGULAMINU

Zasady

korzystania z miejsc parkowania na terenie administrowanym przez WSM Rakowiec i objętych Propjektemstałej organizacji ruchu

Uchwała nr 1/2022 i Regulamin

Wniosek obowiązujący od 2022r

Aneks nr 1 do regulaminu parkingu

Regulamin 

najmu i korzystania z miejsc parkingowych na niestrzeżonym parkingu czasowym WSM Rakowiec przy ul. Księcia Trojdena w Warszawie

Uchwała 

RN13/2016 

zmiana_opłaty_od_grudnia_-parking_Trojde

zmiana opłaty

Regulamin

(parking Trojdena 7)

aneks do regulaminu

parking Trojdena 7

Regulaminy dotyczące

Domu Kultury "Rakowiec"

Regulamin uczestnictwa w zajęciach

Regulamin prowadzenia zajęć dla najemców 

Regulamin prowadzenia zajęć dla instruktorów

Regulamin sekcji brydża

Regulamin Klubu Seniora

bottom of page