top of page

O Nas

wiosna na Rakowcu
Dom Kultury Rakowiec

Mówią o nas "Zielony Rakowiec".....

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Rakowiec" położona jest w malowniczej części warszawskiej Ochoty. 
Dominuje zabudowa niska (4-piętrowa), zaś przestrzenie pomiędzy budynkami wypełnia piękna zieleń. 
W centralnym punkcie terenów Spółdzielni znajduje się park z  małym stawem, terenami rekreacyjnym i urządzeniami sportowymi.
Świetną lokalizację Spółdzielni podkreśla dobra komunikacja zarówno z centrum Warszawy jak i innymi dzielnicami a także lotniskiem.
      

Najwyższym organem Spółdzielni jest Walne Zgromadzenie Członków. Odbywa się ono, co najmniej 2 razy do roku. 

Rada Nadzorcza Spółdzielni liczy 13 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Rad Kolonii, które wybierane są przez poszczególne Kolonie. 

Zarząd Spółdzielni powoływany jest przez Radę Nadzorczą. 


Aktualnie Zarząd stanowią:

inż. Henryka Chmielewska-Pleczeluk – Prezes Zarządu, 
mgr Mirosława Dul – Główny Księgowy – Członek Zarządu.


Głównym kierunkiem działalności Spółdzielni, poza sprawami bieżącymi, 
jest prowadzenie remontów w budynkach będących jej własnością. 

Zgodnie ze Statutem Spółdzielnia prowadzi aktywną działalność społeczno-kulturalną w Domu Kultury "Rakowiec". 
Spółdzielnia wydaje też pismo adresowane do członków Spółdzielni – "Nasz Rakowiec".

Dane ogólne – stan na  2020r. - w przygotowaniu                                                     
Jednostki miary: sztuki i m2

Z myślą o najmłodszych i ich opiekunach, Spółdzielnia zorganizowała i urządziła na otoczonym zielenią i ogrodzonym terenie, plac zabaw dla dzieci (pomiędzy budynkami Pruszkowska 3 / Jasielska 50A).
Na terenie Spółdzielni znajdują się także korty tenisowe.
bottom of page