top of page

Rada Nadzorcza

 

 Kontakt 

 do Rady Nadzorczej  - siedziba Spółdzielni przy ul. Pruszkowskiej 4d -  pok. 03  -   tel. 22 658 12 91
 

SKŁAD PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ  WSM "RAKOWIEC" 2022/2025

1  Przewodnicząca

    Rady Nadzorczej                                   ELŻBIETA CICHAWA

2  Zastępca Przewodniczącej

    Rady Nadzorczej                                   MICHAŁ SKALSKI

3  Sekretarz

    Rady Nadzorczej                                   AGNIESZKA BURCZYCKA

Przewodniczący 

    Komisji Rewizyjnej  RN                       PAWEŁ CYBULSKI

5  Przewodniczący

    Komisji Technicznej RN                      KRZYSZTOF SALACH

Komisje problemowe Rady Nadzorczej

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący    PAWEŁ CYBULSKI

2  Członek                              KATARZYNA SZCZYPIŃSKA

3  Członek                              SZYMON BOĆKOWSKI

Komisja Techniczna

Przewodniczący    KRZYSZTOF SALACH

2  Członek                              MARCIN DĘBSKI

3  Członek                              ADAM PAKULSKI

4  Członek                              MICHAŁ SKALSKI

5  Członek                              SYLWESTER ZIELIŃSKI

Pozostali członkowie Rady Nadzorczej

1  CECYLIA ALEKSANDROWICZ

ANNA KRZEMIŃSKA

bottom of page