Rada Nadzorcza

 

 Kontakt 

 do Rady Nadzorczej  - siedziba Spółdzielni przy ul. Pruszkowskiej 4d -  pok. 03  -   tel. 22 658 12 91
 

SKŁAD PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ  WSM "RAKOWIEC"

1  Przewodniczący

    Rady Nadzorczej                                   Michał Skalski

2  Zastępca Przewodniczącego

    Rady Nadzorczej                                   Monika Chmolewska-Mokracz

3  Sekretarz

    Rady Nadzorczej                                   Anna Haman

Przewodnicząca 

    Komisji Rewizyjnej  RN                       Agnieszka Skibińska

5  Przewodniczący

    Komisji Technicznej RN                      Tadeusz Franczak

Komisje problemowe Rady Nadzorczej

Komisja Rewizyjna

1  Przewodnicząca  Agnieszka Skibińska

2  Członek  Paweł Kościelny

3  Członek  Dorota Chojecka

4  Członek  Monika Chmolewska-Mokracz

5  Członek  Grzegorz Karczmarczyk

6  Członek  Barbara Mazurek

Komisja Techniczna

1  Przewodniczący  Tadeusz Franczak

2  Członek  Jan Rakowski

3  Członek  Jacek Haman

4  Członek  Kazimiera Sobańska

5  Członek Artur Kaliszuk