Rada Nadzorcza

 

 Kontakt 

 do Rady Nadzorczej  - siedziba Spółdzielni przy ul. Pruszkowskiej 4d -  pok. 03  -   tel. 22 658 12 91
 

SKŁAD PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ  WSM "RAKOWIEC"

1  Przewodniczący

    Rady Nadzorczej                                   Barbara Mazurek

2  Zastępca Przewodniczącego

    Rady Nadzorczej                                   Cecylia Aleksandrowicz

3  Sekretarz

    Rady Nadzorczej                                   Agnieszka Burczycka

Przewodniczący 

    Komisji Rewizyjnej  RN                       Artur Kaliszuk

5  Przewodniczący

    Komisji Technicznej RN                      Krzysztof Salach

Komisje problemowe Rady Nadzorczej

Komisja Rewizyjna

1  Przewodnicząca  Artur Kaliszuk

2  Członek  Kazimiera Sobańska

3  Członek Katarzyna Szczypińska

4  Członek  Grzegorz Karczmarczyk

Komisja Techniczna

1  Przewodniczący Krzysztof Salach

2  Członek  Witold Zapart

3  Członek  Jacek Haman

4  Członek  Krzysztof Skulski

Pozostali członkowie Rady Nadzorczej

1 Krystyna Pyłka