aktualne przetargi
Ogłoszenia przetargowe:

Nowe ogłoszenie

Przetarg na świadczenie usług polegających na stałym utrzymaniu porządku i czystości w budynkach mieszkalnych oraz terenach zewn.

Nowe ogłoszenie

Przetarg na instalację wyłączników przeciwpożarowych oraz oświetlenia awaryjnego w budynku mieszkalnym przy ul. Księcia Trojdena 5

Nowe ogłoszenie

Przetarg nieograniczony na wykonanie rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego/ochrony ppoż. dla budynku przy ul. Księcia Trojdena 5

Wyłonione oferty przetargowe:

Nowe ogłoszenie

wyłoniono wykonawcę na wykonanie rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego/ochrony ppoż. dla budynku przy ul. Sanocka 13 i Pruszkowska 19/21

wyłoniono wykonawcę na remont klatek schodowych w budynku mieszkalnym

przy ul. Korotyńskiego 4

wyniki przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostawę materiałów elektrycznych

wyłoniono wykonawcę na wykonanie pionów instalacji gazowych

wyłoniono wykonawcę na wykonanie pomiarów okresowych jednorocznych instalacji elektrycznych w lokalach użytkowych

wyłoniono wykonawcę na wykonanie projektów instalacji gazowej

wyłoniono wykonawcę na remont klatek schodowych w budynku mieszkalnym

wyłoniono wykonawcę niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych drzew

wyniki przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostawę wodomierzy

Przetargi unieważnione: