Ogłoszenia przetargowe:

Przetarg nieograniczony na wykonanie rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego/ochrony ppoż. dla budynku przy ul. Księcia Trojdena 5

Wyłonione oferty przetargowe:

wyłoniono wykonawcę na remont klatek schodowych w budynku mieszkalnym

przy ul. Korotyńskiego 4

wyniki przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostawę materiałów elektrycznych

wyłoniono wykonawcę na wykonanie pionów instalacji gazowych

wyłoniono wykonawcę na wykonanie pomiarów okresowych jednorocznych instalacji elektrycznych w lokalach użytkowych

wyłoniono wykonawcę na wykonanie projektów instalacji gazowej

wyłoniono wykonawcę na remont klatek schodowych w budynku mieszkalnym

wyłoniono wykonawcę niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych drzew

wyniki przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostawę wodomierzy

Przetargi unieważnione:
 
© Copyright