aktualne przetargi
Ogłoszenia przetargowe:

Konkurs ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2021r., 2022r.

Przetarg nieograniczony na wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej projektowej instalacji bezprzewodowego systemu  monitoringu wizyjnego

Przetarg nieograniczony na wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej projektowej instalacji przewodowego systemu  monitoringu wizyjnego

Przetarg na wyłonienie osoby fizycznej do zawarcia aktu notarialnego na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu 8 szt.  schodów wejściowych do budynku mieszkalnego przy ul. Wiślickiej 1A w Warszawie

Wyłonione oferty przetargowe:

wyłoniono wykonawcę  na wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej projektowej instalacji elektrycznej oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

wyłoniono wykonawcę na wykonanie rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego/ochrony ppoż. dla budynku przy ul. Sanocka 13 i Pruszkowska 19/21

wyłoniono wykonawcę na remont klatek schodowych w budynku mieszkalnym

przy ul. Korotyńskiego 4

wyniki przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostawę materiałów elektrycznych

wyłoniono wykonawcę na wykonanie pionów instalacji gazowych

wyłoniono wykonawcę na wykonanie pomiarów okresowych jednorocznych instalacji elektrycznych w lokalach użytkowych

wyłoniono wykonawcę na wykonanie projektów instalacji gazowej

wyłoniono wykonawcę na remont klatek schodowych w budynku mieszkalnym

wyłoniono wykonawcę niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych drzew

wyniki przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostawę wodomierzy

Przetargi unieważnione: