top of page

Przetargi

aktualne przetargi
Ogłoszenia przetargowe:

Wymiana wodomierzy po okresie legalizacji ze zdalnym odczytem, montaż pierwotny oraz zakup bez montażu w zasobach WSM „Rakowiec”

Remont altany śmietnikowej koło budynków przy ul. Korotyńskiego 4 / Żwirki i Wigury 43 w zasobach WSM „Rakowiec”

Remont poręczy biegu schodowego oraz remontu klatki schodowej w budynku domu kultury „Rakowiec”  przy ul. Wiślickiej 8 w zasobach WSM „Rakowiec”

Wykonanie oświetlenia awaryjnego na terenie Domu Kultury "Rakowiec" przy ul. Wiślickiej 8 w zasobach WSM „Rakowiec”

Remont poręczy biegu schodowego oraz remontu klatki schodowej w budynku Domu Kultury „Rakowiec”  przy ul. Wiślickiej 8 w zasobach WSM „Rakowiec”

Wykonanie remontu elewacji budynku przy al. Żwirki i Wigury 43a w Warszawie znajdującego się w zasobach WSM „Rakowiec”

Wykonanie remontu elewacji pawilonu przy al. Żwirki i Wigury 43a w Warszawie znajdującego się w zasobach WSM „Rakowiec”

Wymiana poziomów instalacji kanalizacji w budynku mieszkalnym przy ul. Wiślicka 2 i ul. Wiślicka 4 znajdujący się w zasobach WSM „Rakowiec”

Wymiana pionów instalacji wodnej w budynku mieszkalnym przy ul. Racławickiej 144 znajdujący się w zasobach WSM „Rakowiec”

Wykonanie pomiarów okresowych pięcioletnich instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych wraz z usunięciem usterek, na terenie zasobów WSM „Rakowiec” w Warszawie ul. Pruszkowska 4D zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym

Przebudowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym  przy ul. Sanockiej 10A znajdujący się w zasobach WSM „Rakowiec”

Wymiana pionów instalacji wodnej w budynku mieszkalnym przy ul. Racławickiej 144 znajdujący się w zasobach WSM „Rakowiec”

Wykonanie pomiarów okresowych pięcioletnich instalacji elektrycznych z usunięciem usterek w boksach garażowych będących w zasobach WSM „Rakowiec” w Warszawie ul. Pruszkowska 4D zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym

Wykonanie częściowej wymiany nawierzchni zatoki postojowej ok. 90 m2 Wiślicka 1-1a, częściowe zerwanie asfaltu z placu między budynkami Mołdawska 13-13a -ok. 100 m2,  przełożenie nawierzchni chodnika z płyt chodnikowych na kostkę  betonową przy budynku Żwirki i Wigury 43a- ok. 90m2, zerwanie asfaltu ok. 50 m2 Wiślicka 3 – 5, remont skarpy przy budynku Sanocka 8 ok. 90 m2

Wykonanie pomiarów okresowych pięcioletnich instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym wraz z usunięciem usterek na terenie zasobów WSM „RAKOWIEC” w Warszawie, ul. Pruszkowska 4D

Wymiana nastopnic schodów policzkowych klatki schodowej w budynku przy ul. Korotyńskiego 4 znajdujących się w zasobach WSM „Rakowiec”

Remont klatek schodowych w budynkach przy ul. Pruszkowskiej 4B , Wiślickiej 3, Sanocka 8 i 11, Jasielska 48, Żwirki i Wigury 47 i  55A , Pawińskiego 29 w Warszawie znajdujących się w zasobach WSM "Rakowiec"

Wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków będących w zasobach WSM "Rakowiec"

Zawarcie umowy o współpracy na wykonywanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych drzew i wycinkę drzew {na podstawie decyzji} na terenie WSM „Rakowiec” w roku 2023

Wymiana nastopnic schodów klatki schodowej w budynku przy ul. Korotyńskiego 4 znajdujących się w zasobach WSM „RAKOWIEC”

Wykonanie regulacji nastaw na zaworach regulacyjnych podpionowych instalacji CO w 46 budynkach mieszkalnych w zasobach WSM „RAKOWIEC” na podstawie dokumentacji technicznej

Wykonanie obliczeń przepływów na zaworach podpionowych instalacji CO w budynkach mieszkalnych w zasobach WSM „RAKOWIEC”. 

Przetarg nieograniczony na demontaż zadaszenia, remont posadzki, schodów i ścian budynku hydroforni przy ul. Wiślickiej 5 i 7 w zasobach WSM „RAKOWIEC”. 

Przetarg nieograniczony na remont schodów wejściowych do budynku przy ul. Wiślicka 1 w zasobach WSM „RAKOWIEC”. 

Przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej w budynku użytkowym przy ul.Pruszkowskiej 19/21 w zasobach WSM „RAKOWIEC”. 

Przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji p.poż.w budynku użytkowym przy ul.Pruszkowskiej 4D w zasobach WSM „RAKOWIEC”. 

Przetarg nieograniczony na remont dachu budynków przy

UL. ŻWIRKI I WIGURY 45A w zasobach WSM „RAKOWIEC”.

Przetarg nieograniczony na remont elewacji budynków przy

UL. KS. TROJDENA 5, RACŁAWICKA 142, SANOCKA 11B, ŻWIRKI I WIGURY 57A w zasobach WSM „RAKOWIEC”.

Przetarg nieograniczony na rozbiórkę i odbudowę ramp przy ul. Pruszkowskiej 19/21

Przetarg nieograniczony na demontaż konstrukcji drewnianej i remont posadzki i schodów, ścian budynku hydroforni przy ul. Wiślickiej 5 i 7

Przetarg nieograniczony na remont schodów wejściowych do budynku przy ul. Wiślickiej 1

Przetarg nieograniczony na remont dachu budynku przy ul. Żwirki i Wigury 45A

Przetarg nieograniczony na roczny przegląd instalacji gazowych w budynkach wraz z wykonaniem uszczelnień i wymian instalacji.

Przetarg nieograniczony na wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej projektowej instalacji bezprzewodowego systemu  monitoringu wizyjnego

Wyłonione oferty przetargowe:

wyłoniono wykonawcę wycinki i pielęgnacji drzew w zasobach mieszkaniowych WSM "Rakowiec"

wyłoniono wykonawcę wymiany wodomierzy w zasobach mieszkaniowych WSM "Rakowiec"

wyłoniono wykonawcę oświetlenia awaryjnego na terenie Domu Kultury "Rakowiec"

wyłoniono wykonawcę pomiarów elektrycznych 5-letnich w lokalach WSM "Rakowiec"

wyłoniono wykonawcę przeglądu instalacji gazowych w budynkach WSM "Rakowiec"

wyłoniono wykonawcę niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych drzew

wyłoniono wykonawcę na wymianę poziomów instalacji wodnej w budynku przy ul. Mołdawskiej 15.

wyłoniono wykonawcę  na remont klatek schodowych przy ul. Pruszkowskiej 4A i ul. Wiślickiej 5

wyłoniono wykonawcę  na remont elewacji budynków przy ul. Sanockiej 11B, ul. Księcia Trojdena 5, Żwirki i Wigury 57A i Racławickiej 142

wyłoniono wykonawcę  na montaż oświetlenia awaryjnego przy ul. Mołdawskiej 15

wyłoniono wykonawcę na wykonanie rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego/ochrony ppoż. dla budynku przy ul. Sanocka 13 i Pruszkowska 19/21

wyłoniono wykonawcę na remont klatek schodowych w budynku mieszkalnym

przy ul. Korotyńskiego 4

wyniki przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostawę materiałów elektrycznych

wyłoniono wykonawcę na remont klatek schodowych w budynku mieszkalnym

wyłoniono wykonawcę niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych drzew

Przetargi unieważnione:

Unieważnienie przetargu z 22.07.2022 Wykonanie obliczeń przepływów na zaworach podpionowych instalacji CO w budynkach mieszkalnych w zasobach WSM „RAKOWIEC”. 

wyniki przetargów
bottom of page