Przetarg nieograniczony na wymianę instalacji gazowej wewnętrznej lokalowej w budynku mieszkalnym

Przetarg nieograniczony na usługi kominiarskie przeglądu przewodów kominowych budynków WSM "Rakowiec"

Przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę materiałów sanitarnych dla WSM "Rakowiec"

Przetarg nieograniczony na roczny przegląd instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych  od zaworu głównego w częściach wspólnych i lokalach mieszkalnych oraz użytkowych wraz z wykonaniem uszczelnień i wymian instalacji gazowych z robotami poinstalacyjnymi po przeglądach

Przetarg nieograniczony na wykonanie pomiarów okresowych pięcioletnich instalacji elektrycznych części wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym wraz z usunięciem usterek w zasobach  WSM "Rakowiec"

Przetarg nieograniczony na wykonanie pomiarów okresowych jednorocznych instalacji elektrycznych w lokalach użytkowych zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym wraz z usunięciem usterek w zasobach  WSM "Rakowiec"

Wyłonione oferty przetargowe:
 

wyłoniono wykonawcę niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych drzew

wyniki przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostawę wodomierzy

wyniki przetargu nieograniczonego na przeglądy instalacji gazowych