top of page

Tylko dla Członków Spółdzielni

Zakładka zawiera wszystkie protokoły  i inne dokumenty uporządkowane według organu, którego dotyczą lub przez który zostały opublikowane.

 

Informacje zawarte tutaj udostępniane są wyłącznie 
 Członkom Spółdzielni WSM Rakowiec

 

W związku z wprowadzeniem standardów zabezpieczeń zgodnych

z aktualną polityką bezpieczeństwa informacji, wszystkie informacje zawarte tutaj dostępne są tylko na podstawie indywidualnego kodu (login i hasło).

W celu otrzymania loginu i hasła dostępowego prosimy o zgłoszenie się z dowodem tożsamości do pokoju nr 2 w siedzibie Spółdzielni WSM „Rakowiec”

W A Ż N E !

W związku z obowiązkiem ochrony danych osobowych  Spółdzielnia WSM Rakowiec udziela odpowiedzi drogą elektroniczną tylko tym Członkom Spółdzielni  i osobom posiadającym prawo do lokalu w zasobach naszej Spółdzielni, które złożyły oryginał podpisanego przez siebie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem drogi elektronicznej.

W oświadczeniu musi być wskazany aktualny adres elektroniczny.

W przypadku zmiany adresu, informacja taka powinna być pilnie przekazana do Spółdzielni

bottom of page