top of page

Tylko dla Członków Spółdzielni

aktualne dokumenty   
 
* Walnego Zgromadzenia
 
* Rady Nadzorczej
 
* Zarządu
 
* Pozostałe informacje
* Archiwum - ze względu na Ustawę o ochronie danych osobowych wszelkie materiały archiwalne dostępne są w siedzibie Spółdzielni tylko dla członków Spółdzielni 

Komunikat:

W A Ż N E !

W związku z obowiązkiem ochrony danych osobowych  Spółdzielnia WSM Rakowiec udziela odpowiedzi drogą elektroniczną tylko tym Członkom Spółdzielni  i osobom posiadającym prawo do lokalu w zasobach naszej Spółdzielni, które złożyły oryginał podpisanego przez siebie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem drogi elektronicznej.

W oświadczeniu musi być wskazany aktualny adres elektroniczny.

W przypadku zmiany adresu, informacja taka powinna być pilnie przekazana do Spółdzielni

bottom of page