Pozostałe Informacje
Tylko dla Członków Spółdzielni

Informacja dotycząca zużycia CO w GJ na poszczególne węzły:

Informacja dotycząca zużycia CW w GJ na poszczególne węzły:

Informacja dotycząca zużycia ZW w m3 na poszczególne budynki:

Informacja dotycząca zużycia energii elektrycznej w zł.oraz dodatkowych opłat wynikających z faktur: