Archiwum  
Tylko dla Członków Spółdzielni

UWAGA!
Ze względu na ochronę danych osobowych dostęp do dokumentów archiwalnych WSM Rakowiec jest ograniczony.
Na stronie www udostępniamy dokumenty roku bieżącego.
 
Wszystkie dokumenty archiwalne z lat wcześniejszych dostępne są w wersji papierowej w Biurze Zarządu Spółdzielni (Dział Prawny - dokumenty Zarządu, Dział Spraw Samorządowych - dokumenty WZC oraz Rady Nadzorczej) po wcześniejszym umówieniu się.
Przypominamy, ze dostęp do dokumentów Walnego Zgromadzenia Członków, Rady Nadzorczej oraz Zarządu mają tylko Członkowie Spółdzielni WSM Rakowiec.
 
Dokumenty wynikające z podjętych Uchwał tj. Regulaminy ze wszystkimi zmianami/aktualizacjami dostępne są dla wszystkich w zakładce "Podstawowe akty prawne"