top of page

Archiwum  
Tylko dla Członków Spółdzielni

UWAGA!
Ze względu na ochronę danych osobowych dostęp do dokumentów archiwalnych WSM Rakowiec jest ograniczony.
Na stronie www udostępniamy dokumenty roku bieżącego.
 
Wszystkie dokumenty archiwalne z lat wcześniejszych dostępne są w wersji papierowej w Biurze Zarządu Spółdzielni (Dział Prawny - dokumenty Zarządu, Dział Spraw Samorządowych - dokumenty WZC oraz Rady Nadzorczej) po wcześniejszym umówieniu się.
Przypominamy, ze dostęp do dokumentów Walnego Zgromadzenia Członków, Rady Nadzorczej oraz Zarządu mają tylko Członkowie Spółdzielni WSM Rakowiec.
 
Dokumenty wynikające z podjętych Uchwał tj. Regulaminy ze wszystkimi zmianami/aktualizacjami dostępne są dla wszystkich w zakładce "Podstawowe akty prawne"
bottom of page