top of page
procedury / zasady

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy iż  w WSM „Rakowiec” obowiązują następujące procedury dla lokatorów przeprowadzających remonty i modernizację mieszkań w zakresie wymienionych branż:

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy iż  w WSM „Rakowiec” obowiązują następujące procedury dotyczące składanych dokumentów oraz możliwości uzyskiwania informacji dotyczących lokali lub nieruchomości,  w których lokale są położone:

 

Nowi właściciele praw do lokali w WSM Rakowiec

W przypadku nabycia prawa do lokalu w WSM Rakowiec prosimy o zgłoszenie się do Biura Spółdzielni w godzinach przyjęć interesantów (poniedziałek 15.00-18.00,  wtorek-piątek 8.00 – 11.00) z dokumentem nabycia prawa do lokalu oraz dokumentem tożsamości w celu uzupełnienia dokumentacji Spółdzielni wynikającej z przepisów prawa, Statutu i regulaminów WSM Rakowiec oraz z RODO

 

Prawo do informacji

Po wypełnieniu stosownych oświadczeń (do pobrania załączniki w PDF) złożonych w siedzibie Spółdzielni i potwierdzonych własnoręcznym podpisem w obecności pracownika Spółdzielni, osoby uprawnione, posiadające prawo do lokalu mogą uzyskać informacje dotyczące lokalu / nieruchomości (w tym m.in. wysokości opłat).

 

Aktualizacja danych

Zgodnie z Ustawą o Spółdzielniach Mieszkaniowych (USM), Statutem WSM "Rakowiec" oraz aktualnymi Regulaminami WSM "Rakowiec" właściciele lokali obowiązani  aktualizować dane dotyczące osób zamieszkujących w lokalu (szczególnie odnośnie faktycznej liczby osób zamieszkujących w lokalu).

Korespondencja elektroniczna - Przepisy RODO

W związku z obowiązkiem ochrony danych osobowych  Spółdzielnia WSM Rakowiec udziela odpowiedzi drogą elektroniczną tylko tym Członkom Spółdzielni  i osobom posiadającym prawo do lokalu w zasobach naszej Spółdzielni, które złożyły oryginał podpisanego przez siebie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem drogi elektronicznej (do pobrania załącznik PDF). W oświadczeniu musi być wskazany aktualny adres elektroniczny. W przypadku zmiany adresu, informacja taka powinna być pilnie przekazana do Spółdzielni.

 

Pełną klauzulę informacyjną odnośnie ochrony danych osobowych w WSM Rakowiec znajdziecie Państwo w zakładce „Ochrona Danych Osobowych”

zgody,

oświadczenia

klauzula

RODO

oświadczenie dotyczące liczby osób w lokalu

oświadczenie - korespondencja elektroniczna

Deklaracja przystąpienia do spóldzielni

Dane do przeniesienia prawa własności

23.11.2018

obniżka opłaty parkingowej -

parking Trojdena 7

zmiana_opłaty_od_grudnia_-parking_Trojde

Zasady
korzystania z miejsc parkowania na terenie administrowanym przez WSM Rakowiec i objętych Projektem stałej organizacji ruchu

bottom of page