top of page

informacja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu

WSM Rakowiec uprzejmie informuje, że w związku z procedurą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności nieruchomości obecnie oczekujemy na wydanie stosownych zaświadczeń przez Miast St. Warszawa Dzielnicę Ochota

1. informacja n.t. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności   -   w ramach ustawy z 2018 r, która wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 r. 

(nie dotyczy działek gruntu zabudowanych wyłącznie  garażami, działki te można przekształcać w ramach ustawy z 2005 roku - patrz pkt 2.)

link do informacji na stronie Urzędu Miasta:  

http://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/aktualnosci-sprawy-urzedowe/przekszta-cenie-prawa-u-ytkowania-wieczystego-w..................

 

informacja na temat bonifikaty:

https://warszawa19115.pl/-/bonifikata-na-przeksztalcenie-uzytkowania-wieczystego-we-wlasnosc?inheritRedirect=true

 

Pomoc de minimis w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

https://uokik.gov.pl/wyjasnienia2.php#faq3563

2. informacja n.t. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności   -   w ramach ustawy z 2005 ro przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 

ustawa 2005
W związku z wejściem w życie ustawy z 2018 r,  postępowania wszczęte w ramach ustawy z 2005 roku, (na podstawie wniosków złożonych w 2017 r) z dniem 01.01.2019 podlegają ustawowemu umorzeniu, chyba że, wnioskodawcy wystąpią o kontynuację postępowań i złożą takie oświadczenia do dnia 31.03.2019r. 
Prosimy zwrócić uwagę, że w ramach ustawy z 2005 roku obowiązuje prawo do bonifikaty 95%.
W przypadku gruntów naszej Spółdzielni wskazana jest kontynuacja postępowań dotyczących wydzielonych gruntów pod budynkami garażowymi (Sanocka 4a, Nowickiego 1a,  Pruszkowska 2a i 4) ponieważ nie podlegają one ustawie z 2018 r.
Spadkobierców po zmarłych właścicielach lokali wyodrębnionych prosimy o aktualizację wpisów zarówno w księgach wieczystych (Sąd Wieczystoksięgowy, Al Solidarności 58) jak i w ewidencji gruntów i budynków (Urząd m.st Warszawy, Wydział Geodezji ul. Sandomierska 12) 
 
Brak zgodności pomiędzy stanem rzeczywistym, zapisem w księdze wieczystej i wpisem w ewidencji gruntów i budynków  uniemożliwi przekształcenie w ramach ustawy z 2005 roku.
Przypominamy iż w ramach ustawy z 2005 roku do przekształcenia  musi przystąpić 100% współużytkowników wieczystych
bottom of page